INTEGRITETSPOLICY GÄLLANDE EBBA & JAG

Ebba & Jag värnar om din integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är Ebba & Jag AB org.nr 556702-6058, Hornsgatan 50A, 118 21 Stockholm

VARFÖR ANVÄNDER VI DINA UPPGIFTER?

Ebba & Jag samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att du ska kunna genomföra köp via vår webbshop, eller för att du skrivit upp din mailadress hos oss och vill vara med i vårt kundregister och få utskick vid olika event, erbjudanden och arrangemang i butiken.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

  • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, leverans och fakturering
  • Möjliggöra kundservice
  • Ge relevant information och erbjudanden via e-post
  • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagen

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG VIA VÅRT KUNDREGISTER?

  • E-postadress

VILKA UPPGIFTER BEHANDLAR VI OM DIG PÅ VIA VÅR WEBBSHOP?

  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Betalningsuppgifter
  • Inga kontokortsuppgifter lagras hos Ebba & Jag då betalningen går via PayPal eller direkt banköverföring och sparas där

COOKIES

ebbaochjag.se kommer att använda sig av cookies framöver främst för tre ändamål: webbanalys, annonsering och för att förbättra din kundupplevelse. Om du inte tillåter cookies så kommer du att kunna välja bort det.

HUR LÄNGE SPARA VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullfölja de ändamål som uppgifterna samlats in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Ebba & Jag sparar personuppgifter om dig som beställande kund i upp till 3 år efter det att din order levererats.

När det gäller vårt övriga kundregister som vi använder för att skicka ut information om evenemang och erbjudanden kan du när som helst be oss ta bort din personuppgift hos oss.

RÄTTELSE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga vid köp eller beställning i vår webbshop har du rätt att begära att de rättas, kompletteras eller raderas. Ebba & Jag kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning att det överensstämmer med tillämplig lag, men vill göra dig medveten om att finns lagkrav som gör att vi inte omgående kan radera dina personuppgifter med tanke på bokföringslagen och skattelagstiftningen.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Ebba & Jag förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på ebbaochjag.se och via e-post.

KONTAKTINFORMATION

Du är välkommen att kontakta oss på e-post info@ebbaochjag.se eller tel 08-6441638 om du har frågor gällande vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.